Tėveliams

Dešimt įsakymų tėveliams
1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį. Mano kojos dar trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau.
2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, kiek jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti; neverskite manęs, kai tai nebūtina.
3. Namų ruoša niekur nedings: būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru.
4. Aš esu jautri! Būkite atidūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.
5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi, ir drauskite mane su ypatinga meile.
6. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip, bet ne mane.
7. Duokite man laisvę pačiai spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs to pareikalaus gyvenimas.
8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pati. Tai priverčia mane jausti, kad mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, ateity nelyginkite manęs su mano broliu, seserimi.
9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip reikia "atostogų" be tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad jūsų santuoka yra nuostabi.
10. Būkite man dvasiniais vadovais. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.


Patarimai tėvams
• Stabtelėk su savo vaiku, kai aplink skuba.
• Vaikščiok su savo vaiku, kai kiti vien bėga.
• Kalbėk su savo vaiku, kai kiti šaukia.
• Klausyk savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.
• Juokis su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
• Pagirk savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus
• Svajok su savo vaiku, kai kiti tapo labai ciniški.
• Skaityk su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• Atsiprašyk savo vaiko, kai kiti mano esą neklystantys.
• Drausmink savo vaiką, kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų.
• Apkabink savo vaiką, kai kiti neįvertina apkabinimo jėgos.
• Mokykis iš savo vaiko, kai kiti praradę žinių poreikį.
• Melskis su savo vaiku, kai kiti praradę tikėjimą.
Pagal dr. A. P. Witham

Patarimai tėveliams
1. Negadinkit manęs. Aš puikiai suprantu, kad nebūtinai turiu gauti viską, ko prašau. Aš tik bandau jus.
2. Nebijokit man būti griežti. Man taip geriau, aš tada jaučiuosi saugus.
3. Nebarkit manęs prie svetimų žmonių. Jūsų pastabos, pasakytos prie keturių akių, bus žymiai veiksmingesnės.
4. Neleiskit man išmokti blogų dalykų. Aš tikiu, kad jūs pastebėsite dar jų užuomazgas.
5. Neklokit man kelio kilimėliais, aš turiu nueiti savo „gumbų“ kelią.
6. Nebambėkit. Jei taip darysit, aš ginsiuosi „apkursdamas“.
7. Neužmirškit, kad aš nemoku reikšti savo norų taip aiškiai, kaip suaugęs žmogus. Štai kodėl aš kartais būnu netikslus.
8. Neprieštaraukit patys sau, nes aš nebežinau, kaip elgtis ir prarandu pasitikėjimą jumis.
9. Raskit laiko atsakyti į mano klausimus. Priešingu atveju pastebėsite, kad aš jūsų neklausinėju, o atsakymų ieškau kitur.
10. Atminkit, kad aš negaliu augti laimingas be jūsų meilės ir supratimo. Bet juk tai — savaime suprantame, tiesa?