Darželio išleistuvių žurnalas

Darželio išleistuvių žurnalų pavyzdžiai

Žurnalo kaina priklauso nuo puslapių ir spausdinamų kopijų skaičiaus.
 Pvz.:  16 puslapių žurnalo kaina - 7€, jeigu spausdinama 20 ir daugiau kopijų.

Dėl kitų kainų teiraukite e-paštu fotomaketai@gmail.com

Pavyzdys nr. 1

Pavyzdys nr.2
Atspausdinti išleistuvių žurnalai

Pavyzdys nr.3

Žurnale kiekvienam vaikui skiriama po 1 puslapį. Jame vaiko prisistatymas, 3 nuotraukos ir piešinys. 
Atspausdintas darželio išleistuvių žurnalas