Įvairūs sveikinimai gimtadienio proga


1.
Laimingas žmogus,
Kuris moka tikėti,
Kad metai gražiausi
Dar ateity.
Tebūna jie - kilnūs,
Džiaugsmingi, saulėti.
Tebūna jie meilės pilni!

***

2.
Gyvenimas – likimo atspindys, Jis lengvas ir trapus tarsi plaštakė… Tačiau likimo kelią renkasi patsai žmogus, Jo vietą žemėje darbai nusako. Nepasiduok gyvenimo sunkumų sūkury, Ir nepaskęski nesėkmių verpetuos Juk Tu žmogus, Tu viską keist gali, Ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų. Pasiklausyk, ką kužda Tau širdis Nepasiduok, net jei viltis paskutinioji blėsta, Įvertink tai, ką daro dėl Tavęs kiti… Te niekada jausmai nebeatvėsta Atmink, pasiekti užsibrėžtą tikslą gali ne visi, Tik patys atkakliausi ir drąsiausi, Bet juk, žmogau, Tu pats likimo kalvis sau esi.Mes linkim begalinės laimės, meilės, nuotaikos puikiausios…  

Sveikina ......


***

3.
Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti.
O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai,
Kur šiluma širdžių stipriau už saulę švyti…

Mylima mamyte, babyte ir anyta,
Jūs visada buvote, esate ir būsite mūsų saulė, šildanti ir globojanti visus, pasitinkanti mus savo giedra šypsena ir dalinanti savo širdies gerumą. Nuoširdžiai sveikiname Jus gražaus jubiliejaus proga ir linkime daug daug sveikatos, mylėti ir būti mylimai, apgaubtai artimų širdžių šilumos ir dievo palaimos.

***

4.
Aušra,
Ar žinai, kad Laimė gyvena paprastą gyvenimą?
Kai jos pasiilgsti, tiesiog prisėsk ir ieškok jos puodelyje, kuris kvepia kava... Paieškok jos medyje, kuriame tupi paukštis... Rankose, kurios tave apkabina... Ir, kai išmoksi atpažinti Laimę paprastuose dalykuose, suprasi, kad gyvenimas nuostabus!!!
Atmink, kad tokio amžiaus būsi tik vienerius metus savo gyvenime, o tokia nuostabi privalai būti visuomet! Su gimtadieniu!


***

5.
Brangi  Tetute,
Ne, širdis nesensta
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla
Tie, kuriems gerumą dalini.
Aštuoniasdešimt penki pavasariai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė,
Ir jis išsaugotas tarp vėjų
Visus dar šildo  tarsi laužas.


***

6.
Brangus Tėveli,
Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės…
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Lyg gaivinanti versmė,
Nors valandų saulėtų ir bus nemaža
Dalint save kitiems – gyvenimo prasmė.


***

7.
Gali būti, kad šiame pasaulyje tu tik žmogus, bet kam nors tu – visas pasaulis.
Gabrielis Garsija Markesas


***

8.
Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą - ryškią ar blankią, tačiau ypatingą.
Istorija skaičiuoja šimtmečius,  žmogus - metus, valandas, dienas. Skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Tau, brangioji mama, suskaičiavo jų 60. Tai ir daug, ir mažai. Daug, jei matuosime nuveiktais darbais, mažai, jei kalbėsime apie žmogaus amžių. Na ir kas, kad 60. Tai tik du kartus po 30. Tai tik dvi ugningos jaunystės viename taške, tai prabėgusių ir ateinančių dienų prasmingo skrydžio apmąstymas.

Sveikiname jubiliejaus proga ir linkime nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų, laimingų metų !


***

9.
Brangi mamyte,
Užauginai mus gerumu sušildžius
Atradome visi savus kelius.
Tiktai Tavęs mes, mama, pasiilgstam,
Parbėgam vis į mūs gimtus namus.

Už viską, mama, Tau neišdėkosim,
Tik Ačiū, kad dorais užauginai.
Ir kad saviems anūkams širdį
Dalintum dosniai taip, kaip mums kad dalinai.

Ilgų Tau metų,
Laimės didelės.
Tai žodžiai, mama,
Iš visos Tavų vaikų širdies!

75-ojo jubiliejaus proga sveikina....


***

10.
Visi per daug skubame gyventi ir per mažai sustojame,
kad pasidžiaugtume tuo, ką turime,
todėl norime Tau palinkėti, kad:
dažniau pažiūrėtum į žvaigždėtą dangų
ir pasivaikščiotum per rasotą žolę,
dažniau sustotum ir pauostytum žydinčias alyvas,
dažniau apkabintum Tau brangius žmones
ir dažniau atleistum sau ir kitiems,
ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum,
koks gražus yra Tavo gyvenimas.


***

11.
-Vieną dieną Tu paklausi:
- Kas yra tas gyvenimas?
Gyvenimas – tai dovana. Labai didelė dovana. Įvertink tai. Brangink. Ir saugok.
Gyvenimo kelyje Tavęs laukia daug pavojų ir piktų pagundų, ir jei Tu sugebėsi juos įveikti – tapsi dideliu žmogumi. Gyvenk taip, kad niekada netektų gailėtis dėl to, ką padarei. Gyvenimas trumpas, ir reikia mokėti džiaugtis tuo, ką turi, nes galbūt kada nors pradėsi gailėtis to laiko, kurį praleidai veltui.
Džiaukis viskuo:  tekančia saule, krintančia snaige, lietaus lašu.


***

12.
Gyvenimas - tai didelis stebuklas, kurį suvokt ne visada gali. Save kitiems - lyg skolą dalini,  ir kartais  sau mažiau pasilieki. Kiekvienas sprendžiam šią nelengvą lygtį. Tokia, galbūt, visa žmogaus dalia: ieškodamas erdvės aukščiausio taško, kažkam esi šviesa ir šiluma...***

13.
Geroji mama, mes užaugom.
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjausti.
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti
Prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi -
Brangiausia žemėj Tu esi.


***

14.
Nesakykit, kad Jūs jau pasenot,
Tai nuo šerkšno plaukai Jums nubalo,
Nuo šakotos brandumo obels
Nešat obuolius aukso ant stalo.
Tegul šypsenos Jūsų nevysta,
Vykit debesį šaltą rudens,
Kai ištrokšit labai, atsigerkit
Ilgaamžių šaltinių vandens.


***

15.
Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 60- tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas... 


***

16.
Mylima mama, močiute,
Tu visada buvai, esi ir būsi mūsų saulė, šildanti ir globojanti visus, pasitinkanti mus savo giedra šypsena ir dalinanti savo širdies gerumą. Nuoširdžiai sveikiname Tave gražaus jubiliejaus proga ir linkime daug sveikatos, mylėti ir būti mylimai, apgaubtai artimų širdžių šilumos ir Dievo palaimos.


 ***

17.
Mylimas Tėveliuk,
Patikėkit, neturime nieko brangesnio už Jus. Tegul prabėgusių metų naša neišsekina Jūsų gerosios širdies, tegul niekada nepavargsta Jūsų darbščios rankos, o gyvenimo kelias tegul būna ilgas ir šviesus.

Sveikiname Jus su gražiu Jubiliejumi.


 ***

18.
Šiandien Tau išaušo 60-asis gimtadienio rytas. Su Tomu ir Aukse, mes norime Tau palinkėti didžiausio turto – SVEIKATOS ir....
Tegul dienos būna skaidrios,
Kaip rytmečio rasos lašai,
O Tavo rankos brangios, švelnios
Dalina lauktą šilumą dažnai.

Linkime Ugnelės,
Spindinčios nakty,
Stiprybės ir sėkmės kely.


 ***

19.
Gyvenimas – tai klevo lapas...
Švelnučiam pumpure jis slepias
Paskui su vėtromis kovoja
Vis auga vis labiau bujoja
Sušvinta žaluma sodria
Bet tik labai trumpam, deja.
Ir štai ruduo jau atkeliavo
Rausvai nudažęs lapą klevo.
Liepsnoja klevas išdidus –
Nebuvo niekad toks gražus.
Gyvenimą kaip klevo lapą
Ruduo ryškiom spalvom nutapo.
Prabėga metai, bet žmogus
Kaip klevas rudenį gražus.


 ***

20.
Gerb. .........,
Tiksi laikrodžiai, bėga dienos ir metai,
Ir tegul susilieja visų
Geros mintys ir žodžiai šilti,
Išsakyti šiandieną šios šventės metu.
Į tą didžią linkėjimų puokštę,
Prie kurios prisijungiam ir mes,
Nes gražiausių jausmų kupini mūsų žodžiai-
Būk visada žvalus,
Būk visada stiprus,
Tegul metų tėkmė  neslopina energijos srauto,
Tegul lydi prasmingi darbai
Ir poilsio valandos gražios,
O meilė savųjų, pagarba bendradarbių  ir svetimųjų
Sustiprina žmogišką laimę.
Sveikiname 50 –ojo jubiliejaus proga.


 ***

21.
Rask laiko mąstymui – tai jėgos šaltinis,
Rask laiko žaidimui – tai jaunystės paslaptis,
Rask laiko mokslui – tai išminties pagrindas,
Rask laiko artimui – tai laimės garantas,
Rask laiko meilei – tai sielos žiedas,
Rask laiko svajonėms – tai dausų sparnai,
Rask laiko juokui – tai gyvenimą lengvinanti daina.


 ***

22.
Ryškiaspalvę metų mozaiką
Dienos nepaliaujamai kuria…
Skrieja gyvenimo laivas pirmyn,
Purpurinės jo švyti burės…
Ir nei audros nebaisios jam
Ir nebaisu jam paklysti -
Neša laivą į priekį tą
Amžinoji širdies jaunystė…  ***

23.
Metus skaičiuojam įvairiai:
medžių metus išduoda rievės,
savo metus sparneliuose
nešioja boružėlės

O kaip savo metus
Turi skaičiuoti žmogus?
Skaičiuokite juos pagal darbus,
pagal gerą žodį išdalintą,
pagal sukauptą patirtį,
medį pasodintą.

O pats geriausias būdas -
Skaičiuoti pagal širdį,
nes tiktai ji viena
tikrus metus atspindi. ***

24.
Metai tarsi traukiniai...
Reikia tikrinti bagažą.
Kas vagonuose tenai?
Jei vagonas veža laimę,
Meilę didelę, džiaugsmus,
Leidžiam vežti tiek, kiek telpa...
Tai bagažas malonus.
Jei tiktai bagažas keistas,
Jei nelaimės, liūdesiai,
Reikia keleivius nubausti:
Kontrabanda – negerai...


 ***

25.
Išaušo lauktoji (vasario) diena!
Šiandieną Tavoji gimimo diena!
tad, gražiausius žodžius surinkusi,
naujus posmus sudėjusi,
sveikinu Tave viso ko gero linkėdama.
Linkiu, kad šypsena Tavam veide visada spindėtų,
kad laimė, sveikata nuolatos lydėtų.
Linkiu, kad vienas po kito siuvinėjimai,
tarytum gražiausios gėlės
skleistųsi Tavo rankose.
Linkiu malonaus poilsio namuose,
gražiausių akimirkų su knyga
ir sėkmės visuose darbuose.


 ***

26.
Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes Tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą
Už tą meilę – bekraštę ir šventą
Ir už plauką, be laiko nubalintą
Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas,
Atsilygint tik meile tegalima.


 ***

27.

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,
Glėbį meilės su laukų gėlėm,
Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —
Mes Jums linkime sėkmės!

Gelsvi žiedai pabirę tegu pakvips prisiminimais
Raškytais iš darželių prie namų.
Kol ilgesingi žvilgsniai žibės nakties žvaigždynais,
Piltais į mūsų dvasią iš Tavų delnų.

Ką bedovanotume — menkai atrodo -
Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.
Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,
Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesių! ***

28.

Gerkime gyvenimą kaip taurų vyną,
Gerkim iš pačių gražiausių taurių –
Niekam Laikas metų negrąžina,
Kad galėtum viską vėl pradėt iš naujo
Už gyvenimą!
 ***

29.
Miela Elzyte,
ar matai, pakilusi šį šventės rytą:
tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda,
džiaugsmingai sveikina ir laimės linki
išaušus Tavąją gimimo dieną!
Pažvelk pro langą, ar matai:
žiema, nors dar vis tikisi pradžiuginti akis
nežemiško baltumo sniegu,
jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius
prieš Tavo širdies šilumą galingą,
prieš Tavo žavesį ir tobulumą ypatingą!
Panorusi varžytis su Tavim grožiu aušra jau kyla.
Tačiau, kaip visada, išvydę Tavas akis saulėtas,
auksiniai ryto spinduliai išblėsta-
kur tai matyta, kur girdėta,
kad kas nustelbtų ryto šviesą!
Tegul laimė ir džiaugsmas Tave nuolankiai lydi
ir veide šypsena švelni kaip kad gėlė lai žydi,
o išmintis ir protas varžos aiškumu nebent su saule,
svajonės- lakumu panašios į žuvėdros skrydį!

Giminės, draugai ir artimieji ***

30.
Palinkėčiau meilės,
Bet ji ir taip gyvena Jūsų širdyje.
Palinkėčiau laimės,
Bet ją kasdien sutinkat savo namuose.
Palinkėčiau ramybės,
Bet jos pati iš Jūsų skolinuos dažnai.
Palinkėčiau kantrybės,
Bet kantresnės už Jus neteko jau sutikt seniai.
Tad palinkėsiu daug dienų,
Gražių, saulėtų ir šviesių.

 ***

31.
Mylimas Tėveli,
Dėkojam Tau už mūsų laimės sukūrimą,
Už dvasinę ramybę ir jausmus,
Už mūsų užgaidų ir norų supratimą,
Už dovanotus mums jaukius namus.


***
 
32.
Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
80 – dešimt įvairių žiedų…
Čia visko būta: saulės, vėjo,
Daug praradimų ir vilčių…
Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,
Pavargo rankos nuo sunkių darbų …
Priimkit šiandien degančią ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.
Sveikinimai ir gražūs žodžiai nuo anūkų

Kas gera, kas šilta – močiutė.
Kas glosto, kas glaudžia – močiutė.
Močiutė – tai pasakos ilgos,
Raudonos sruogelės ant smilgos.
Gėlyčių daigeliai sužėlę,
Mažyčiai kepti pyragėliai.
Močiutė – mamytės mama,
Močiutė – namų šiluma.


 ***


Vilnelė buriuko
Iš pievų žalių...
Močiutė ją suko
Greitu rateliu.

Ir mezgė senolė
Daugybę naktų
Megztuką
Šiltuką
Su tulpių raštu.

Man kužda močiutė:
- Tau bus a ta ta!
Virš tulpių saulutė
Karšta
Įmegzta.

Ar sninga, ar šąla,
Ji šildys, spindės!

Močiutės saulelę
Glaudžiu prie širdies.


 ***


Tarsi Nemuno vingiai gyvenimas ilgas…
Ir vis plaukia į didelę upę upeliai maži…
Tegu būna lyg upė tos srovės galingos,
Kurios plaukia į sielą Tava širdimi.

Tavo glėbį juntu aš, kai ištiestos rankos.
Tu vis lauki ateinant — ateisiu dažniau.
Juk tik Nemunas ilgas — gyvenimas trumpas.
Pas Tave aš skubėsiu — tik gyvenki ilgiau.


 ***

Nors gaila, bet visi suprantam,
Kad dukros gimsta ne tėvams.
Jos gimsta pelnui muzikantų
Kažkur, kažkam kitiems namams
bet jos ir gimines sujungia
Anūkų šypsena švelnia
Lai dėl tų šypsenų ir rungias
Viena močiutė su kita!


 ***

Sutrūkę jos rankos,
Raukšlėti veidai.
Močiute, močiute,
Maža ar buvai?

Buvau, anūkėle,-
Atsako sena.
Ir ašarą šluosto
Languota skara.