Jubiliejinis diplomas vyrui

Pvz nr. :1

Diplomas

Šis diplomas liudija, kad __________________ 2010 sausio 31 dieną sėkmingai baigė universitetą "Penkios dešimtys". Apgynė magistro diplominį darbą "Gyvenimas - Jėga !!!"

Universiteto atestacinės komisijos sprendimu jam suteikiama aukščiausios kategorijos vyro specialybė.
Šis apdovanojimas liudija, kad ____________________ yra puikus, linksmas, darbštus, atsakingas, geras, realiai gražus ir aistringas vyras, taip pat užkietėjęs žvejys, puikus sporto ir ypač futbolo žinovas, įdomus pašnekovas turintis subtilų humoro jausmą.

Priedas prie diplomo:

_________________ buvo atestuojamas pagal šias programas:
1. Gebėjimas suprasti žmonos balsą ir žvilgsnį per atstumą - 10 balų
2. Sugebėjimas atlikti tėvo pareigas - 9 balai
3. Už nuostabias naktis - 10 balų
4. Už gerą ir dosnią širdį - 9 balai
5. Indų, marškinių ir kojinių skalbimas - 2 balai
6. Promilių gamyba su artimaisiais ir draugais - 10balų
7. Nenuilstantis žvejys - 10 balų
8. Aistringas krepšinio („Žalgirio") ir futbolo fanas - 10 balų
9. Idealios tvarkos palaikymas - 10 balų
10. Automobilio vairavimo meistriškumas - 10 balų
11. Už perskaitytas knygas ir pasidalintas žinias - 9 balai
12. Už geografinę patirtį ir pravestas ekskursijas - 10 balų


Pasirašo ir diplomą patvirtina visi čia susirinkusiejiPvz nr. :2
Diplomas
(su pagyrimu)

Šis diplomas liudija, kad _________________ 2011 metų sausio 18 dieną sėkmingai baigė universitetą „Šešios dešimtys" bei apgynė magistro diplominį darbą tema „Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios".

Universiteto atestacinės komisijos sprendimu jam suteikiama aukščiausios kategorijos tėvo, vyro, senelio, sūnaus, brolio, švogerio, daržininko, sodininko, pirtininko, vyndario, žvejo ir grybautojo specialybė.

Šis diplomas liudija, kad ____________ yra puikus tėtis, šaunus šeimos žmogus, nuostabiausias pasaulyje senelis ir žmogus, visą gyvenimą pašventęs pedagoginiam darbui.


Priedas prie diplomo:
_____________________buvo atestuojamas pagal šias programas:
- Atsidavimas savo mėgstamam pedagoginiam darbui - 10 balų
- Gebėjimas suprasti žmonos balsą ir žvilgsnį per atstumą - 10 balų
- Žmogiškųjų išteklių valdymas derinant darbą ir pramogas - 10 balų
- Už tai, kad visų mylimas ir gerbiamas - 10 balųJubiliejinis diplomas moteriai


Pvz. Nr.: 1

Diplomas

Šis diplomas liudija, kad _________ (mergautinė pavardė ____________) 2009 sausio 15 dieną sėkmingai baigė universitetą „Šešiasdešimt penkios dešimtys". Apgynė magistro diplominį darbą „Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios"!!!

Universiteto atestacinės komisijos sprendimu jai suteikiama aukščiausios kategorijos mamos, močiutės, draugės specialybė.
Šis apdovanojimas liudija, kad ____________ yra puiki šeimininkė, gera mama, puiki močiutė, linksma ir paslaugi draugė, atsakinga pilietė, realiai graži ir aistringa moteris.


Priedas prie diplomo


_________________  buvo atestuojama pagal šias programas:
1. Darbštumas - 10 balų
2. Gebėjimas atlikti mamos ir močiutės pareigas - 10 balų
3. Už gerą ir dosnią širdį - 10 balų
4. Už menininko gyslelę - 10 balų
5. Sportininkė, žirgų mylėtoja - 10 balų
6. Už tai, kad sugeba būti mylima ir gerbiama - 10 balų


Pasirašo ir diplomą patvirtina visi čia susirinkusieji


Pvz. Nr.: 2

DIPLOMAS
(SU PAGYRIMU)

Šis diplomas liudija, kad __________ (mergautinė pavardė _______) 2011 metų vasario 9 dieną sėkmingai baigė universitetą „Šešios dešimtys" bei apgynė magistro diplominį darbą tema „Man širdyje dar ne ruduo...".

Universiteto atestacinės komisijos sprendimu jai suteikiama aukščiausios kategorijos mamos, močiutės, žmonos, sesers, kolegės, mezgėjos, kulinarės, įvairių renginių sumanytojos ir vedėjos specialybė.

Šis diplomas liudija, kad _________ yra puiki mama, nepriekaištinga bei pareiginga žmona, nuostabiausia pasaulyje močiutė ir žmogus, visą gyvenimą atsidavęs vieninteliam valstybės tarnautojos darbui.


Priedas prie diplomo:
______________ buvo atestuojama pagal šias programas:
- Atsidavimas mėgstamam darbui, paskirtam valstybės labui - 10 balų
- Idėjų generavimas ir jų pritaikymas įvairiuose giminės susibūrimuose - 10 balų
- Pedagoginės pamokos tiek vaikams, tiek suaugusiems - 10 balų
- Šeimos židinio puoselėjimas - 10 balų
- Pasišventimas savo darbui - 10 balų
- Tradicijų puoselėjimas bei ansamblinė veikla - 10 balų
- Dvasinių vertybių tobulinimas bei jų skleidimas kitiems- 10 balų
- Už neaprėpiamai didelę širdį - 10 balų
- Už tai, kad visų mylima ir gerbiama - 10 balų


Pasirašo ir diplomą patvirtina visi čia susirinkusieji